ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 9. Perkahwinan tak sah.

(1) Tiada orang boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam.

(2) Sesuatu perkahwinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu menurut Undang-Undang Islam untuk menjadikannya sah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.