ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMENUNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003

BAHAGIAN II - PERKAHWINANFasal 10. Orang dari agama lain.

(1) Tiada seseorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang perempuan bukan Islam kecuali seorang Kitabiyah.

(2) Tiada seseorang perempuan boleh berkahwin dengan seseorang lelaki bukan Islam.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.