ENAKMEN 4 TAHUN 2004
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PERAK) 2004

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAMSeksyen 106. Keupayaan untuk memeluk agama Islam.

Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh memeluk agama Islam jika dia sempurna akal dan--

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.