ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN
BAB 8 - PEMERIKSAAN SAKSISeksyen 94. Pemeriksaan terbuka adalah menjadi sebahagian daripada shahadah.

Pemeriksaan secara terbuka adalah menjadi sebahagian daripada shahadah yang mengambilkira syarat dan bilangan saksi.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.