ENAKMEN 5 TAHUN 2004
ENAKMEN MAJLIS UGAMA ISLAM NEGERI SABAH 2004

BAHAGIAN VI - MEMELUK AGAMA ISLAMSeksyen 79. Keupayaan untuk memeluk agama Islam

Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh memeluk agama Islam jika dia sempurna akal dan-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.