ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAINSeksyen 79. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.

Kecuali-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.