ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN II - PERNIKAHANSeksyen 18. Pernikahan di Kedutaan-kedutaan Malaysia dsb. di luar Malaysia.

(1) Pernikahan boleh dinikahkan mengikut Enakmen ini oleh Pendaftar yang dilantik di bawah seksyen 20 (4) di Kedutaan , Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsol Malaysia jika Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsol Malaysia tidak memberitahu kepada Kerajaan Malaysia bantahannya terhadap pernikahan itu:

Dengan syarat Pendaftar hendaklah berpuashati bahawa
--
(2) Aturcara bagi pernikahan dan pendaftaran suatu pernikahan di bawah seksyen ini adalah sama dengan aturcara yang dipakai bagi sesuatu pernikahan yang dinikah dan didaftarkan dalam Negeri di bawah Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.