ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN IX - PEMBAYARAN KE DALAM DAN DARIPADA MAHKAMAHSeksyen 74. Penyelesaian sebahagian

Jika pembayaran yang disebut dalam seksyen 73 adalah berkenaan dengan sebahagian daripada tuntutannya, plaintif boleh meneruskan tindakan berkenaan dengan bahagian yang lain itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.