ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM MELAKASeksyen 13. Penyiaran pelantikan dan pembatalan dalam Warta.

Semua pelantikan dan pembatalan pelantikan di bawah seksyen 10, 11 dan 12 hendaklah disiarkan dalam Warta.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.