ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 3 - FAKTA YANG TIDAK PERLU DIBUKTIKANSeksyen 43. Fakta yang diberi pengiktirafan kehakiman tidak perlu dibuktikan.

Tiadalah apa jua fakta yang Mahkamah akan memberi pengiktirafan kehakiman perlu dibuktikan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.