ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984


Mukadimah
BETA PERKENANKAN,


(RAJA AZLAN MUHIBBUDDIN SHAH),
Sultan Perak

(Mohor Kerajaan)
22hb Januari 1985.

Suatu Enakmen bagi mengkanunkan peruntukan-peruntukan tertentu Undang-undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, perceraian, nafkah, penjagaan, dan lain-lain perkara berkaitan dengan kehidupan keluarga.

[ ]

MAKA DENGAN INI ADALAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Badan Perundangan Negeri Perak seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.