ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN II - PERNIKAHANSeksyen 8. Orang-orang dari ugama lain.

(1) Tiada seorang lelaki boleh bernikah dengan orang bukan Islam kecuali seorang Kitabiyah.

(2) Tiada seorang perempuan boleh bernikah dengan seorang bukan Islam.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.