ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003

BAHAGIAN I - PERMULAANFasal 4. Pemakaian.

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata selainnya, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri Johor dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri Johor tetapi tinggal di luar Negeri itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.