ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN IV - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAINSeksyen 58. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran diberi bagi nafkah

Mahkamah boleh, apabila menentukan perintah, memerintahkan orang yang bertanggungan membayar nafkah itu supaya memberi cagaran bagi kesemua atau apa-apa bahagiannya dengan meletak hak apa-apa harta pada pemegang-pemegang amanah supaya membayar nafkah itu atau sebahagiannya daripada pendapatan harta itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.