ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XX - PROSIDING INTERLOKUTORI DAN PERINTAH INTERIM
BAB 2 - PERINTAH INTERIMSeksyen 198. Tiada rayuan terhadap perintah interim

Tiada rayuan boleh dibuat terhadap apa-apa perintah interim di bawah Bab ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.