ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002


JADUAL PERTAMA

Diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri yang bersidang pada 3 September 2002.

[JAIM: 1/351/16/5; PUN(M)353/46/23]
MAKMUN BIN HJ. MD. SABARI,
Setiausaha,
Dewan Undangan Negeri,
Melaka
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.