ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Penjagaan ke atas Orang dan HartaSeksyen 104. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.

Seseorang penjaga boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan pendapat, nasihat atau budi bicaranya atas apa-apa soal mengenai pengurusan atau pentadbiran harta kanak-kanak belum dewasa.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.