Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VIIISeksyen 32. Ganti Kepada Hukuman Qisas.

Apabila hukuman bunuh sebagai hukuman qisas tidak boleh dikenakan, maka pesalah itu bolehlah dikenakan hukuman takzir dengan dipenjara seumur hidup atau tertakluk kepada hal keadaan kes, seberapa lama yang difikirkan oleh Mahkamah akan membawa pesalah itu kepada kesedaran dan penyesalan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.