ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 8. Orang-orang dari agama lain

(1) Tiada seorang lelaki boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam.

(2) Tiada seorang perempuan boleh berkahwin dengan seseorang bukan Islam.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.