ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN VII - PELBAGAISeksyen 25. Bantuan oleh Lembaga Penasihat.


Lembaga Penasihat hendaklah memberi segala bantuan yang perlu kepada Majlis berkenaan dengan perjalanan sekolah-sekolah termasuk memberi apa-apa nasihat teknikal, kurikulum, penggunaan buku-buku teks, peperiksaan, pengambilan dan latihan guru-guru.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.