ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Hadhanah atau Penjagaan Kanak-kanakSeksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang.

Hak seseorang perempuan terhadap hadhanah adalah hilang

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.