ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996


Tajuk Panjang & Mukadimah

BETA PERKENANKAN,(SULTAN AZLAN SHAH),
Sultan Perak
(Mohor Kerajaan)
28 Januari 1997


Suatu Enakmen bagi memperuntukkan mengenai pengawalan sekolah-sekolah Agama Islam dalam Negeri Perak Darul Ridzuan dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya.

[ ]

ADALAH DENGAN INI DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Kuasa Undang-Undang Negeri Perak Darul Ridzuan seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.