ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 2 - QARINAH
Pendapat orang lain bila qarinah.Seksyen 38. Bila pendapat mengenai pertalian qarinah.

Apabila Mahkamah perlu membuat sesuatu pendapat tentang pertalian seseorang dengan seorang lain, maka pendapat seseorang, yang sama ada sebagai ahli keluarga itu ataupun tidak mempunyai cara yang khusus untuk mengetahui perkara itu, mengenai wujudnya pertalian itu seperti yang terzahir melalui kelakuan, adalah qarinah.

MISALAN
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.