ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXII - WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAHSeksyen 215. Pembayaran daripada Mahkamah

Sebelum membuat apa-apa pembayaran daripada Mahkamah, Pendaftar—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.