ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Kesahtarafan AnakSeksyen 122. Pengakuan selain sebagai anak, ibu atau bapa.

Jika seseorang mengakui seorang lain sebagai seorang keluarga, selain sebagai seorang anak, ibu atau bapa, maka pengakuan itu tidak boleh menyentuh mana-mana orang lain melainkan orang lain itu mengesahkan pengakuan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.