ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002


Mukadimah
BETA BERSETUJU,

(MOHOR KERAJAAN)
SULTAN HAJI AHMAD SHAH
AL-MUSTA’IN BILLAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN ABU BAKAR
RI’AYATUDDIN AL-MU’ADZAM SHAH
Sultan Pahang

27 November 2002

Suatu Enakmen untuk membuat peruntukan yang berhubungan dengan tatacara jenayah syariah bagi Mahkamah Syariah.

[
]

DIPERBUAT undang-undang oleh Badan Perundangan Negeri Pahang seperti yang berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.