ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - HADHANAHSeksyen 81. Jika ibu dilantik menjadi hadhinah.

Jika Mahkamah melantik ibu menjadi seorang hadhinah, Mahkamah boleh juga melantik seorang lain menjadi penjaga harta anak itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.