ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN
Permulaan Kepada PerkahwinanSeksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah

Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan melainkan suatu kebenaran berkahwin telah diberi-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.