ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAINSeksyen 77. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak.

Seksyen 69 hendaklah dipakai, dengan pindaan yang sesuai dan mengikut Undang-Undang Islam, bagi perintah-perintah mengenai pembayaran nafkah untuk faedah seseorang anak.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.