ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - HADHANAHSeksyen 96. Tegahan terhadap gangguan.

Mahkamah berkuasa semasa pembicaraan hal ehwal suami-isteri sedang berjalan atau pada bila-bila masa selepas pemberian suatu perintah nafkah atau muta'ah atau perceraian fasakh atau pembubaran memerintahkan seorang menahan dirinya dari menggangui atau mencerobohi dengan apa-apa cara pun ke atas suami atau isteri atau bekas suami atau isteri.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.