ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Anggapan tentang dokumen.Seksyen 69. Anggapan tentang buku dan carta.

Mahkamah boleh menganggap bahawa mana-mana buku yang boleh dirujuk olehnya untuk mendapat maklumat mengenai Hukum Syara' atau apa-apa perkara yang ada kepentingan awam atau kepentingan am, dan bahawa mana-mana peta atau carta yang disiarkan yang mana kenyataan di dalamnya itu adalah fakta yang ada hubungan dan yang dikemukakan untuk pemeriksaannya, telah ditulis dan diterbitkan oleh orang dan pada masa dan di tempat yang ia dinyatakan sebagai telah ditulis atau disiarkan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.