ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Kesahtarafan AnakSeksyen 112. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.

Jika seseorang lelaki mengaku seorang lain, sama ada dengan nyata atau dengan tersirat, sebagai anaknya yang sah, lelaki itu hendaklah diakui sah sebagai bapa anak itu jika syarat-syarat yang berikut dipenuhi, iaitu-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.