ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN
BAB 6 - BEBAN MEMBUKTISeksyen 72. Beban memberi keterangan.

Beban memberi keterangan terletak ke atas pihak yang mendakwa dan yang mengangkat sumpah terhadap yang ingkar.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.