ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 135. Menghina Mahkamah.


Seseorang yang tidak mematuhi sesuatu perintah Mahkamah yang di bawah Enakmen ini dianggap sebagai menghina Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dihukum denda tidak melebihi lima ratus ringgit atau penjara tidak melebihi tiga bulan atau denda dan penjara itu kedua-duanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.