Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN IISeksyen 6. Bilakah Hukuman Hudud Kerana Kesalahan Syurb Tidak Boleh Dikenakan.

Hukuman hudud kerana kesalahan syurb tidak boleh dikenakan kepada sesiapa melainkan dia seorang -
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.