ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN IV - PIHAK-PIHAK
BAB 3 - ORANG MISKINSeksyen 32. Orang miskin tidak boleh memberhentikan, dsb. tanpa kebenaran

Orang miskin tidak boleh memberhentikan, menyelesaikan atau mengkompromikan tindakan atau prosiding lain tanpa kebenaran Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.