ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Kesahtarafan AnakSeksyen 120. Pengakuan tidak boleh dibatalkan

Sesudah sahaja pengakuan atau pengesahan dibuat tentang pertalian sebagai bapa dan anak atau tentang perkeluargaan atau persaudaraan, maka pengakuan atau pengesahan itu tidak boleh dibatalkan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.