ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN IV - JEMAAHSeksyen 12. Kelayakan ahli Jemaah.


Seseorang adalah berkelayakan menjadi ahli Jemaah jika dia---

Dengan syarat bahawa Majlis boleh, jika ia berpuas hati bahawa terdapat hal keadaan khas yang berhubungan dengan seseorang yang tertentu dan ia tidak berlawanan dengan kepentingan awam untuk berbuat demikian, mengecualikan orang itu daripada mana-mana atau semua kelayakan di atas.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.