ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
RayuanFasal 123. Rayuan.

Mana-mana orang yang tidak berpuas hati dengan mana-mana keputusan mana-mana Mahkamah, atau mana-mana Pendaftar di bawah Enakmen ini boleh merayu kepada Mahkamah yang lebih tinggi.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.