ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN V - PROSIDING DALAM PENDAKWAAN
BAB 1 - DARIHAL BIDANG KUASA MAHKAMAH DALAM PERBICARAAN
Syarat yang Dikehendaki bagi Memulakan ProsidingSeksyen 73. Keizinan untuk mendakwa daripada Ketua Pendakwa Syarie

Tiada pendakwaan bagi mana-mana kesalahan di bawah seksyen 159, 160, 162, 163, 164 dan 169 Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982 [Enakmen No. 8 tahun 1982] boleh dimulakan kecuali dengan keizinan Ketua Pendakwa Syarie.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.