Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN XSeksyen 56. Cara Melaksanakan Hukuman Sebat.

Hukuman sebat hendaklah dilaksanakan dengan mengikut kaedah-kaedah yang ditetapkan dalam Jadual V.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.