ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN VII - PENJAGAANSeksyen 78. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan

Hadinah, iaitu, perempuan yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak menjalankan hak terhadap hadanah jika-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.