Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN XSeksyen 53. Pemeriksaan Pegawai Perubatan Sebelum Dilaksanakan Hukuman.

Sesuatu hukuman hudud yang dijatuhkan, selaian daripada hukuman bunuh atau rejam, tidak boleh dilaksanakan melainkan pesalah telah diperiksa oleh seorang pegawai perubatan yang beragama Islam dan diakui oleh pegawai itu bahawa pesalah itu adalah sihat.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.