ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 108. Rayuan.

Mana-mana pihak yang tidak berpuashati dengan mana-mana keputusan Mahkamah, Kadi atau Pendaftar boleh membuat rayuan kepada Mahkamah Rayuan mengikut aturcara yang diperuntukkan oleh undang-undang berkenaan aturcara mal dan jenayah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.