ENAKMEN 5 TAHUN 1990
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1990

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
HADANAH ATAU PENJAGAAN KANAK-KANAKSeksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang.

Hak seseorang perempuan terhadap hadanah adalah hilang-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.