ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINASeksyen 48. Timbang-tara oleh Hakam.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.