ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 107. Pengakuan tidak boleh dibatalkan.

Pengakuan atau pengesahan yang dibuat tentang pertalian sebagai bapa, ibu dan anak atau tentang perkeluargaan itu tidak boleh dibatalkan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.