ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI ANAK DAN LAIN-LAINSeksyen 62. Pentaksiran nafkah.


Pada menentukan amaun sesuatu nafkah yang hendak dibayar, Mahkamah hendaklah mengasaskan pentaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu, dengan mengambil kira nisbah nafkah dengan pendapatan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.