ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN NATIJAH KETERANGAN
BAB 6 - BEBAN MEMBUKTISeksyen 82. Mahkamah boleh menganggap sesuatu fakta sebagai wujud.

Mahkamah bolehlah menganggap sebagai wujud apa-apa fakta yang difikirkan telah berlaku, setelah menimbangkan peristiwa tabii yang biasanya berlaku, kelakuan manusia, dan urusan awam dan peribadi dalam hubungannya dengan fakta hal tertentu itu.

Huraian 1 - Perjalanan kehakiman dan pentadbiran telah dilaksanakan mengikut peraturan.

Huraian 2 - Perjalanan biasa sesuatu urusan telah dibuktikan dalam sesuatu hal tertentu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.