ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004


Mukadimah

Saya memperkenankan,

TUN DATUK SERI PANGLIMA HAJI AHMADSHAH BIN ABDULLAH,
Yang di-Pertua Negeri.

30 OGOS 2004.

Suatu Enakmen bagi meminda dan menyatukan peruntukan-peruntukan Undang-Undang Keluarga Islam mengenai perkahwinan, penceraian, nafkah, penjagaan dan perkara-perkara lain berkaitan dengan kehidupan keluarga.

DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Badan Perundangan Negeri Sabah seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.